Planatol GmbH

Planatol GmbH

Planatol - Германия е експерт в производството на дисперсионни, полиуретанови и термо лепила за хартия, картон, мебели и др. Предимствата на продуктите се проявяват много ясно при употреба върху по-специфични повърхности – ламинирани, лакирани, фолиа и др.

След присъединяването на фирма Wetzel през 2012, компанията обогати значително своите познания за процеса на производство на лепила за опаковки. По традиция компанията Planatol Wetzel е също така сред водещите производители на механизми и системи за нанасяне на лепило.

Тя е сред основните доставчици на фирмите Wohlenberg, Kolbus, Graco и др

www.planatol.de


Продукти, произведени от тази компания


Полиуретаново лепило за кантиране Uni-melt PUR 41337 - Полиуретаново лепило за кантиране Uni-melt PUR 41337
Термо лепило за кантиране Uni-melt 95100 - Термо лепило за кантиране Uni-melt 95100
Термо лепило Planatol Planamelt R - Термо лепило Planamelt за лепене на гръб на книга
Термо лепило Planatol Planamelt S - Термо лепило Planamelt за странично лепене на книга
Почистващи средства Planatolin - Почистващи средства Planatolin
Термо лепило Planatol HM 6010 - Термо лепило за залепване на гръб на книга
Вододисперсионно лепило Planatol AD 94/5B - Вододисперсионно лепило за трудно залепващи субстрати
Термо лепило Planatol HM 8010 - Термо лепило за залепване на гръб на книга
Термо лепило Planatol HM 2959 - Термо лепило за странично залепване на книга
Вододисперсионно лепило Planatol HW 730 - Вододисперсионно лепило за трудно залепващи субстрати
Термо лепило Planatol PUR 2880 - Реактивно полиуретаново (PUR) термо лепило
Вододисперсионно лепило Planatol HW 480 - Вододисперсионно лепило за кубчета и тип post-it бележки
Вододисперсионно лепило Planatol DKT 2667 FA - Вододисперсионно лепило за машинно подвързване
Вододисперсионно лепило Planatol BB - Вододисперсионно лепило за ръчно подвързване
Вододисперсионно лепило Planatol VD A 4020 - Вододисперсионно лепило за торбички и опаковки
Вододисперсионно лепило Planatol VD A 4030 - Вододисперсионно лепило за торбички и опаковки
Вододисперсионно лепило Planatol VD A 2010 - Вододисперсионно лепило за торбички и опаковки