PCO Europe BV

PCO Europe BV

PCO Europe B.V. е водещ производител и доставчик на химически добавки за печатната индустрията. Компанията е създадена през 1976 г. PCO Europe B.V. е позиционирана на пазара като водещ производител на концентрати за почистване на печатни машини, техните елементи и добавки за водни разствори. Продуктите са широко използвани в областите на листов офсет, хийтсет и колдсет печат. Компанията инвестира в научноизследователска и развойна дейност. PCO Europe B.V. разполага с модерни и широкоспектърни R&D съоръжения със сертификати за качество и разнообразен екип от специалисти. PCO Europe B.V. е внедрила система за управление на качеството в съответствие със стандарта NEN-EN-ISO 9001-2015.

http://www.pco-eu.com