DRUCK CHEMIE GMBH

DRUCK CHEMIE GMBH

DC Druck Chemie GmbH (Druck Chemie) е водещ доставчик на специални химикали, консумативи и услуги за печатната и полиграфическата индустрия с дъщерни дружества в Европа и Южна Америка. Druck Chemie работи в партньорство с всички водещи производители на печатни машини, включително Manroland, Heidelberg, Goss, KBA, Komori и Mitsubishi. BluePrint Products NV и HiTech Chemicals BV, са придобити от DC Druck Chemie през декември 2020 г.,

www.druckchemie.com