MBO CoBo Stack - роботизирана система за подреждане

MBO CoBo-Stack е т.нар. кобот, т.е. колаборативен робот, който не се нуждае от защитна клетка. Пакетите от продукти, например пакети от сгънати брошури, коли и т.н., се транспортират от извеждащия модул върху масата на CoBo-Stack. Коботът вдига стековете от масата и ги поставя върху палети. Това е огромно физическо облекчение за оператора на доставката. Палетите могат да бъдат разположени от двете страни на CoBo-Stack, което позволява непрекъсната работа. Докато MBO CoBo-Stack пълни един палет, операторът може да премести заредения палет и да подготви следващия празен палет. Индикаторната лампа свети в различни цветове, сигнализирайки на оператора за различните работни състояния на кобота. За някои работни състояния има допълнителен акустичен сигнал. Това означава, че не е необходимо операторът да остава непосредствено до производствената машина, което му дава време да изпълнява административни задачи, например контрол на качеството или подготовка на следващото задание.

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

Стандартни функции

  • Cobot - колаборативен робот, който не се нуждае от защитна клетка
  • Възможност за две палетни пространства; това позволява да се подготви един палет, докато другият се товари
  • Оптични и акустични сигнали за обозначаване на различни работни състояния
  • Възможност за дооборудване на съществуващи системи за доставка, например MBO A500 / A700, MBO A80, както и на системи за доставка от други производители, на ВШМ и биндери
  • Приемане на стековете от лявата страна на извеждането
  • Включен модул за отдалечен достъп RAS; разрешението за достъп от клиента е задължително
  • При двупоточно производство е възможно да се депозират последователно върху левия и десния палет

Допълнителни функции

  • Отворен електрически интерфейс за машини от други производители
  • Приемане на стековете от дясната страна на извеждането
  • Камера отдолу за поставяне на два различни продукта отляво/отдясно, например при двупоточно производство

 

 

 

 

 

 

За повече допълнителна информация, моля посетете страницата на английски на MBO CoBo-Stack.

 

 


MBO Group с марките MBO, H+H и CoBo Stack е един от водещите световни производители на сгъвачни машини от висок клас и роботи за довършителни работи за печат. Фирмата има над 380 служители в четири производствени площадки по целия свят. MBO Group е част японската KOMORI Corp.

 

www.mbo-pps.com

Направете запитване

Контакти

Тел.: +359 82 522 251, Факс: +359 82 521 377, e-mail: office@printsolutions.bg