Тестер за клетъчен обем на анилоксови, хашурни и гравюрни валове

Capatch е тестер на клетъчния обем за анилоксови, хашурни и гравюрни валове.

Capatch е инструмент за еднократна употреба, който работи чрез временно залепване върху вала като стикер. Калибрираното количество индикаторна течност, съдържаща се в капсула на стикера, се нанася върху вала чрез стикерната лента Capatch. Индикаторната течност се разлива от капсулата и се изтласква в отворените клетки на вала. По този начин се измерва реалният пренос на вала. 

- Инструкция за употреба при анилоксови и гравюрни валове - видео

- Инструкция за употреба при хашурни валове - видео


Фирма Принт Солюшънс ЕООД предлага редица консумативи за полиграфията от водещи европейски производители.

Направете запитване

Контакти

Тел.: +359 82 522 251, Факс: +359 82 521 377, e-mail: office@printsolutions.bg